Lastenkoti Laukko

Lastenkoti Laukko sijaitsee entisen Laukon koulun uudistetuissa tiloissa Vesilahdella. Tutustu toimintaan

Toiminta

7-paikkainen

Lastenkoti Laukko on 7-paikkainen, lasten kasvatukseen ja hoitoon erikoistunut laitos, jonka toiminnassa keskeistä on lapsen etu ja vanhempien kunnioittaminen.

Toiminta

Toiminta lastenkodissa tapahtuu lapsilähtöisesti, lapsen kokemuksia, tarpeita ja toiveita kuunnellen sekä yksilöllisesti kunkin lapsen hoitotavoitteiden mukaisesti.

Yhteistyö

Olennainen osa toimintaa on sujuva yhteistyö kaikkien lapselle tärkeiden osapuolien kanssa, joiden suuntaan ollaan avoimia ja rehellisiä.

Työskentely

Työskentely lastenkoti Laukossa on suunnitelmallista, tavoitteellista ja luottamuksellista.

Kasvatus

Kaikki kasvatus lastenkodissa pyrkii hyödyntämään terveen järjen käyttöä, käytännön läheisyyttä ja yhdessä asetettua arvomaailmaa, jota kuvaavat mm. periaatteet: tasa-arvoisuus, yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus ja kunnioitus.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä Laukossa ovat huostaanotetut tai avohuollon tukitoimenpiteellä sijoitetut lapset.

Henkilökunta

Laukon henkilökunnan muodostavat seitsemän lastensuojeluun erikoistunutta, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan monipuolista ohjaajaa.

 

Kuukausikooste

Jokaisen lapsen edistymisestä laaditaan kuukausikooste, joka lähetetään vanhemmille ja sosiaalityöntekijöille.

Omaohjaaja

Jokaisella lapsella on Laukossa oma huone ja omaohjaaja, joka paneutuu erityisesti k.o lapsen asioihin.

Säännöt

Säännöt: Yhteisön säännöissä keskeisiä tekijöitä ovat selkeys ja johdonmukaisuus. Säännöillä pyritään takaamaan lapsille turvallinen olo, normaali vuorokausi- ja viikkorytmi sekä levon, ravinnon ja siisteyden säännönmukaisuus ja riittävyys.

Tavoite

Tavoitteena Laukossa on lapsen kotiuttaminen ja sen varmistaminen, että lapsi kykenee aikuistuessaan itsenäiseen ja tasapainoiseen elämään

Galleria

Yhteystiedot

Osoite

Lastenkoti Laukko
Vesilahdentie 1837
37370 NARVA

Puhelin

Puh:(044)-525 0598

Yhteyshenkilö

Lastenkoti Laukon johtaja / vastuuhenkilö:
Pekka Pikkarainen
Puh:(044) 525 0597
E-mail: pekka.pikkarainen@lastenkotilaukko.fi

Sijainti

Vesilahdentie 1837, 37370 Narva